หวย เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากจะถูกเพราะว่ามันเป็นการลงทุนแบบน้อยแต่ได้กำไรมาก

ซื้อ หวย แล้วถูกได้ถ้าดวงของตัวเองนั้นไม่มีจริง ๆ เพราะฉะนั้น ควรมั่นเสริมสร้างบุญบารมีให้เป็นชีวิตจิตใจเสียก่อน ถ้าหากจะพึ่งบุญในการเล่นหวย บางคนมีโชควาสนาแต่ไม่ทันได้สังเกตไปเชื่อเลขหวยที่คนอื่นบอกกล่าวมากกว่าตัวเอง แต่ไม่เป็นไร อยากถูก หวย ให้ทำสิ่งนี่เป็นกิจวัตรประจำวันในทุก ๆ วันเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีแก่ตัวเอง นั้นก็คือ มั่นตักทำบุญตักบาทในทุก ๆ เช้า การทำบุญตักบาทในทุก ๆ เช้าเป็นเรื่องดีเพราะหลังจากที่ทำบุญเสร็จพระท่านจะสวดมนให้พรแก่เราเป็นศิริมงคลกับชีวิต  จะทำให้มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนและระหว่างที่ท่านสวดให้พรก็ขออภิธานให้ตัวเองนั้นถูกหวยไปในตัวด้วยก็ยังได้ กตัญญูกตเวที […]